system erp

W naszej firmie zatrudnionych jest 10 programistów. Jak zacząłem pracować, koledzy wdrożeniowcy ostrzegali mnie, że nie łatwo dojść z programistami do porozumienia. Zawsze wszystko wiedzą najlepiej i mówią tak, że trudno ich zrozumieć. Najczęściej się słyszy, że tego się zrobić nie da.

System erp – można o nim znaleźć wiele informacji

system erpA klienci ciągle dopominają się o różne usprawnienia. Do legendy przeszedł dokument jednego z programistów, który pisał wciągu swojej pracy. Było tam bardzo wiele praktycznych, cennych wskazówek dla wdrożeniowców i ogromna porcja humoru, czy wręcz ironii. Do dziś uważa się erp dla budownictwa za najlepiej udokumentowany moduł dzięki jego niesformalizowanemu pisaniu. Na co dzień posługujemy się interfejsem Web erb. Większość klientów przeszła już na tę technologię. Najłatwiej mają użytkownicy system erp, bo jest do niej najwięcej dodatkowej dokumentacji w sieci. Najszybciej wersji internetowej doczekał się erp e commerce, co wydaje się uzasadnione. Platforma internetowa jest coraz bardziej popularna w rozwiązaniach handlowych wśród przedsiębiorstw. Ogólnie nie miałam jak do tej pory problemów z programistami. Choć czasem są nieustępliwi i nie chcą niczego omawiać przez telefon, tylko żądają napisania do nich maila z problemem.

Ja akurat sobie to chwalę. Po pierwsza mamy udokumentowany dialog, po drugie jak zabiorę się do opisania problemu w mailu, często znajduję sam rozwiązanie. Może nie wszyscy programiści chętnie dzielą się swoją wiedzą. Ale są wyjątki. Jeden z kolegów bardzo pomaga mi w codziennej pracy zdradzają drobne sztuczki programistyczne.