drukowanie 3d

Szybkie prototypowanie jest procesem rozwoju oprogramowania, w którym obiekty fizyczne są automatycznie wybudowane. W procesie szybkiego prototypowania, prototyp lub modelu może być wykonany szybko i testowany może być pod kątem jego funkcjonalności, wydajności i mocy.

Drukowanie 3d – co się dzieje przed nim?

drukowanie 3dNowe funkcje i pomysły można przedstawić również w prototypie i zdobyć wczesną opinie użytkowników w odniesieniu do produktu. Istnieje wiele korzyści z szybkiego prototypowania. Korzyści z szybkiego prototypowania są następujące. Istotne zalety szybkiego prototypowania obejmują redukcję kosztów projektu i ryzyka. Zasadniczo, jeden lub większa liczba prototypów jest tworzone w procesie tworzenia oprogramowania w szeregu pierwotnych i iteracyjnych kroków Każdy prototyp, który jest wytwarzany – jest robiony na podstawie wyników z poprzedniego. Takie prototypowanie, jest to proces, który koryguje wady ostatnich projektów. Tak wszelkie problemy są korygowane. Produkt jest przygotowany do produkcji, wtedy gdy prototyp spełnia wszystkie założenia projektu, takie jak zdolności produkcyjne, niezawodność i funkcjonalność. Wtedy stosuje się drukowanie 3d. Kolejną wielką zaletą jest to, że szybkie prototypowanie znajdzie zastosowanie w prawie wszystkich gałęziach przemysłu. Inne korzyści szybkiego wykonywania prototypów są następujące. Możliwości wizualizacji są wzmocnione już we wczesnej fazie projektowania z wykorzystaniem szybkiego prototypowania. Użytkownik otrzymuje wgląd w to, jak produkt końcowy będzie wyglądać obserwując model już na wczesnym etapie projektowania. Błędy projektowe można wykryć, zanim proces produkcji się rozpocznie. Szybkie prototypowanie umożliwia producentowi i użytkownikowi na aktywny udział. Aktywny udział między użytkownikami i producentem wszakże jest wskazany. Użytkownik jest w stanie uzyskać wyższą wydajność. Koszty prac rozwojowych są znacznie ograniczone, stąd szybkie prototypowanie okazuje się być całkiem opłacalne.

Szybkie prototypowanie zwiększa szybkość rozwoju systemu. Z pomocą szybkiego wykonywania prototypów możliwe jest wykrycie nieprawidłowości we wcześniejszym etapie.