Drgania w maszyn przemysłowych, są oznaką źle pracującego elementu lub ich zespołów, który w konsekwencji może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia danej maszyny. Wczesne wykrycie nienormatywnych drgań w ich fazie początkowej, pomaga personelowi obsługującemu urządzenie, podjąć odpowiednie kroki w celu wyeliminowania wady.

Urządzenia do pomiarów drgań maszyn

Do tego celu służą sppomiary drgańecjalne urządzenia, mierzące poziom drgań występujących w danej maszynie. Należą do nich tak zwane testery i wskaźniki stanu maszyny. Są to małe kompaktowe urządzenia, najczęściej wyposażone w  wyświetlacz, na którym ukazywane są wszelakie nieprawidłowości w pracy maszyny. Testerów drgań z wyświetlaczem, używa się do diagnostyki stanu maszyn, kluczowych dla procesów produkcji np. w zakładzie. Ich mnogość funkcji i czułość pozwalają z bardzo dużą dokładnością, ocenić stan maszyny i jej zdolności do pracy. W przypadku mniejszych silników lub maszyn mniej znaczących, używa się mniejszych wskaźników pomiaru. Pomiary drgań maszyn, mogą być wykonywane, przez osoby przeszkolone w kierunku obsługi testera stanu maszyny. Dzisiejsza technologia produkcji tego typu urządzeń, oprócz specjalistów w tej dziedzinie pozwala na obsługę, nawet osobom mniej wykwalifikowanym. Przyrządy tego typu, są coraz częściej proste i ergonomiczne w użyciu.

Pomiary drgań maszyn to niezbędny element ich diagnostyki i zapobiegania awariom. Wykonywane regularnie, pozwalają na bezproblemowe użytkowanie maszyn w zakładach remontowych lub produkcyjnych i brak strat pieniężnych, powodowanych przestojami w ich pracy. W testery i wskaźniki pracy maszyn, wyposażona jest każda firma, w której główną rolę i zadania są wypełniane przez maszyny stacjonarne i ruchome oraz ich silniki.