Ludzka pamięć bywa zawodna, szczególnie, jeżeli w grę wchodzą informacje, których nie odświeżamy. Nawet ważne rzeczy, których nie wspominamy, ulatują nam z czasem lub rozmywają się, tworząc niepewną całość. Sytuacja taka nie może występować, w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Dlatego okresowo się je aktualizuje.

Co jaki czas trzeba odbyć szkolenie okresowe?

szkolenia okresowe rzeszówI przede wszystkich odświeża, na wszelkiego rodzaju kursach. Niektóre wymagają zdawania egzaminów – jak te z zakresu BHP, inne nie. Odbyć i tak je trzeba, bo tę kwestie jasno regulują przepisy i nie ma od nich wyjątków. Jeśli zatem kierujemy dość dużą grupą pracowników, warto nawiązać współpracę z jakąś rzeszowską firmą, która będzie się tyimi szkoleniami zajmowała. Czy wstępnymi, czy okresowymi. Szkolenia wstępne w każdej pracy przechodzimy tylko raz, niezależnie od stanowiska. Szkolenia okresowe, czy w Rzeszowie czy w każdym innym mieście wyglądają następująco: pracodawcy, mistrzowie i brygadziści – szkolenie raz na pięć lat, pracownicy związani z służbami bhp, zajmujący się czynnikami niebezpiecznymi, projektanci i pracownicy techniczni – również ten sam okres. Administracja – raz na sześć lat, robotnicy – raz na trzy. Z kolei szkolenia okresowe rzeszów powinny interesować najbardziej pracowników wykonujących szczególnie niebezpieczne zadania, bo oni muszą odbywać takie kursy raz na rok. Również czas szkoleń i ich forma są różne w różnych wariantach stanowisk.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy się zmieniają i mogą za jakiś czas brzmieć trochę inaczej, jednak nikt nigdy nie mówił o tym, by z nich zrezygnować. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak są ważne i jak potrzebna jest ich okresowe odświeżanie. Dlatego, jeśli mamy regularnie je odbywać, to warto przyjrzeć się tej kwestii bliżej.