Wtryskarka jest rodzajem obrabiarki przemysłowej, służąca do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Składa się z zasobnika na surowiec w postaci granulatu oraz ogrzewanego cylindra, w którym tworzywo ulega podgrzaniu i uplastycznieniu. Tłok lub ślimak przetłacza stopione tworzywo do formy, w której zastyga w kształtkę zwaną również wypraską.

Proces technologiczny formowania wtryskowego

Wykonanie form wtryskowychForma używana we wtryskarce jest złożonym narzędziem, które musi równocześnie podołać wielu różnym wymaganiom występującym w procesie wtryskiwania tworzyw. Wykonanie form wtryskowych definiowane jest poprzez sposób wypełnienia płynnym tworzywem gniazd formujących i uformowanie wyrobu, który odzwierciedla kształt gniazd formujących. Drugą podstawową funkcją formy wtryskowej jest efektywne i równomierne odprowadzanie ciepła od gorącego płynnego tworzywa, a trzecią funkcją formy jest umożliwienie usuwania wyprasek w szybki i powtarzalny sposób. Formy wtryskowe najczęściej składają się z dwóch części: jednej przymocowanej do stałego stołu wtryskarki i drugiej ruchomej, po której otwarciu można wyjąć gotowy produkt. Jeżeli przedmiotem formowania jest duża kształtka, to forma ma jedno gniazdo. Gdy jednak wytwarzane są małe elementy, zdarza się, że forma posiada kilka, a nawet kilkanaście gniazd formujących. Zwiększa to wydajność całego procesu. W zależności od liczby gniazd formy wtryskowe mają różne długości kanałów rozprowadzających masę plastyczną do gniazda i różną ich liczbę.

Podsumowując, formowanie wtryskowe z tworzyw sztucznych to metoda produkcji artykułów charakteryzujących się wysoką jakością, dużą dokładnością wykonania, estetyką i powtarzalnością wymiarów otrzymywanych wyrobów. Dzięki nowoczesnej technice istnieje możliwość pełnej automatyzacji sterowania oraz kontroli procesu technologicznego formowania wtryskowego.